Avsluttende oppgave (skal slettes)

Du har nå fullført alle delene av kursinnholdet.


Avsluttende prøve må være bestått for å få godkjent opplæring. Når du er klar, klikk nedenfor på avsluttende prøve knappen for å begynne.