Del 2: Grunnleggende ISPS kurs

Du har fullført første del av kurset.

Nå vil vi fortsette med informasjon om grunnleggende ISPS.