Kontrollspørsmål

Du har nå fullført innholdet i del en av kurset, og vil nå bli presentert med fem kontrollspørsmål. Etter å ha besvart disse, kan du fortsette med del to av kurset. Disse påfølgende spørsmålene er ikke en del av den avsluttende testen, men er her for å hjelpe deg videre.

Klikk på Start oppgave for å komme i gang.