Grunnleggende om ISPS-koden og Sikkerhetsregelverket

Velkommen til grunnleggende ISPS-kurs!

Dette kurset skal gi deltakerne lovpålagt grunnopplæring for å kunne ferdes uledsaget inne på et ISPS-godkjent havneanlegg.