delete Kontrollspørsmål

Du har fullført innholdet i del 1 av kurset. Videre vil du bli presentert med 5 kontrollspørsmål. Etter å ha besvart disse, vil du fortsette med del 2 av kurset. Disse påfølgende spørsmålene er ikke en del av den avsluttende testen, men en del av kurset for å hjelpe deg videre.

Klikk på oppgaven for å starte.